Meziska dolina

Arhitekturno etnološke znamenitosti

ZBIRKA ORODIJ PRI DVORNIKU

0008 Osnovne informacije: ravne

Na kmetiji Dvornik v Šentanelu že od konca 90. let preteklega stoletja Damjan Smolak predstavlja obiskovalcem hišno dediščino. Največ predmetov je vsebinsko vezanih na predstavitev delovnega procesa na kmetiji od setve do žetve. V delu skednja so razstavljeni stroji, naprave in orodja, ki večinoma niso več v rabi, v hiši pa so na ogled različni predmeti vsakdanje rabe, od notranje opreme do knjig.

Domača stran

LESENE KAŠČE

0002 Osnovne informacije: ravne

Na okoliških kmetijah je ohranjenih precej lesenih kašt (starinske shrambe živil). Posebej zanimive so pri Ladiniku na Platu z vrezanima letnicama 1631 in 1765, pri Kajžerju na Platu, pri Enciju in Graufu v Podkraju, pri Potočniku pod Gorno, z vrezano letnico 1731.

NARODNI DOM Mežica

0004 Osnovne informacije: ravne

Narodni dom Mežica v sodobno urejeni dvorani nudi prostor za različne vrste prireditev – od glasbenih koncertov do gledaliških predstav za staro in mlado, ter za različne lokalne prireditve. Hram mežiške ustvarjalnosti ustvarja že od l. 1940.Preberi več ...

KOZOLEC NA POLJANI

0003 Osnovne informacije: ravne

Kozolec na Poljani uvrščamo med toplarje in je eden redkih ohranjenih v dolini Meže. Po drugi svetovni vojni je bil last Kmetijske zadruge Prevalje in v letu 2002 je zelo aktivno Turistično društvo Poljana, pod predsedstvom Albina Krajnca dalo pobudo, da dajo kozolcu novo vsebino. Odločili so se, da ga ob straneh zaprejo, mu povečajo uporabnost, in v kozolcu uredijo muzej kmečkega orodja.

Preberi več ...

ZID IZ ŽLINDRE

zid Osnovne informacije: ravne

Tristo metrov dolg zid ob poti pod zaselkom Ugasle peči od Spominskega parka proti železniški postaji, so iz kvadrov odpadne žlindre, ohlajenega odpadka, ki nastane pri taljenju rud v plavžu, zgradili leta 1870. Takrat so v smeri od železniške postaje Prevalje proti Lešam gradili železniško progo z nasipom iz omenjenih kvadrov.


Preberi več ...

PREGANTHAUZ

0007 Osnovne informacije: ravne

Prvo večstanovanjsko hišo za delavce, »Preganthauz«, so na Prevaljah zgradili v prvi polovici 19. stoletja za potrebe bivanja železarniških in premogovniških delavcev. Postavili so jo na desnem bregu reke Meže, na skrajnem ravninskem delu Prevalj pod Riflovim vrhom. Stavba z značilno arhitekturo angleških delavskih hiš iz 18. in 19. stoletja ima značilne zunanje ganke, po katerih se pride v stanovanja.

Preberi več ...

PERZONALI NA PREVALJAH

0005 Osnovne informacije: ravne

Pet stanovanjskih hiš, v sedanjem zaselku Perzonali, na koncu zahodne strani Prevalj, ki je v prvem katastru Farna vas označena kot Dolge njive, so zgradili sredi 19. stoletja, v času največjega razcveta železarne. Večstanovanjske zidane stavbe postavljene na obrežje reke Meže, so namenili družinam železarniških delavcev in leških rudarjev, pozneje so v njih živeli tudi rudarji sosednjih rudnikov.

Preberi več ...

POVHOV MLIN

0006 Osnovne informacije: ravne

Povhov mlin je zidana stavba s šitlnasto streho in tremi prostori v pritličju, kjer so mlini, mlinarjeva soba in delavnica. Vse je skrbno ohranjeno: kamen, les, šitlni, opremljena je mlinarjeva soba. V največjem prostoru, mlinu, so nameščeni trije mlinski kamni, ki jih poganja vodno kolo. Stope so pritlični objekt, zidan iz kamna z dvokapno streho s čopom, krito s šitlni. V sedemdesetih letih 20. stoletja je mlin ovrednoten kot izjemen kulturni spomenik, ki danes predstavlja novo kvaliteto v turistični ponudbi Koroške.

Domača stran


Preberi več ...

ŽELEZNIŠKA POSTAJA

0013 Osnovne informacije: ravne

Prvi vlak je peljal skozi Prevalje iz Maribora v Celovec 31. maja 1863. Istočasno so zgradili tudi stavbo železniške postaje, ki stoji na severnem robu naselja. Zidana, visoko pritlična stavba z močno členjeno fasado je enajst-osna stavba z osrednjim rizalitom ter dvema stolpičema, ki sta še posebej rizalitno poudarjena. Bogato neorenesančna profilacija daje stavbi še dodatno kvaliteto. Po njenem vzoru so gradili železniške postaje še v drugih krajih Slovenije.
 
Preberi več ...

ŠTOPARJEV MOST

0012 Osnovne informacije: ravne

Kamnit most, dolg 150 – 200 m, sloni na štirih nosilnih stebrih, visokih približno 40 metrov, je izjemen tehniški spomenik na Koroškem in eden najlepših železniških viaduktov na Slovenskem. Njegova posebnost je v tem, ker je grajen v ovinek, ki se rahlo vzpenja. Graditi so ga začeli že leta 1857. Januarja so ustanovili delniško družbo, ki je prevzela gradnjo mostu in z deli pričela že v istem letu ter ga dogradili leta 1863.

Preberi več ...

FRLESCIMER

0010 Osnovne informacije: ravne

Enonadstropna zidana hiša, delno v L obliki ima lesen nadstrešek z zvonom. Na vrhu nadstreška sta kazalca, ki sta bila nekoč označena s stranmi neba in sta kazala vreme. V prvo nadstropje vodijo pokrite lesene stopnice. Na J in na S strani sta v višini podstrešja večji, oblikovno zanimivi vdolbini. Tak sistem gradnje so menda uporabljali kot požarni zid, da iskra ne bi mogla preskočiti in je bila stavba varna pred požari. "Frlescimer", pozivalnica, klicalnica so različni nazivi za stavbo, ki stoji v središču Leš in so jo zgradili med prvimi rudniškimi obrati.

Preberi več ...

AHACOVA HIŠA

ahac Osnovne informacije: ravne

Ahacova hiša na Prevaljah (1798) je najstarejši ohranjen arhitekturni spomenik na Prevaljah, ki ga zaradi prostorskih in oblikovnih vrednot prištevamo med najpomembnejše arhitekturne spomenike na Koroškem. Objekt s starejšo osnovo ima v bidermajerskem slogu okrašeno pročelje iz začetka ali srede 19. stoletja. Hiša je prepoznavna z značilnim obokanim prehodom, skozi katerega so nekoč vozili s konjsko vprego. Še v 19. stoletju se je za hišo bohotilo posestvo z vrtom, sadovnjakom, hlevom... Sredi dvorišča je bilo veliko korito za napajanje konj in živine z vodnjakom.

Preberi več ...

GRAD RAVNE

0009 Osnovne informacije: ravne

Grad Ravne stoji na prodnati terasi nad mestnim jedrom in je star že okoli petsto let. Današnji grad razkazuje neobaročni videz, po zadnji predelavi iz 19. stoletja, sicer pa je stilno neenotna arhitektura rezultat številnih prezidav od pozne gotike do danes. Zadnja celovita obnova je v celoti upoštevala zahteve varstva kulturne dediščine, hkrati pa je zagotovila funkcionalne prostore za delo Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika, ki domuje v gradu od leta 1949.

INFO:
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
Na gradu 1
2390 Ravne na Koroškem

Tel.: 02 87 05 421

Preberi več ...

JANEŽEVA DOMAČIJA

janezevakmetija Osnovne informacije: ravne

V zaselke samotnih kmetij Strojne, nad strnjenim jedrom s cerkvijo sv. Urha leži Janeževa domačija. Mogočna stanovanjska hiša je izjemen primer ljudskega stavbarstva, ki v osnovi izvira iz 17. stoletja. Črni kuhinji z dvema bivalnima prostoroma so v 18. stoletju priključili še tretjega, nekdanjo kaščo, ki je stala tik ob hiši. Obe poslopji so povezali z lopo in poenotili, tako da so ju objeli s širokim gankom in prekrili z enotno streho. Razen obokane črne kuhinje in kletnega dela je hiša v celoti lesena.

Preberi več ...

LOBASOV DVOREC

lobasov_dvorec Osnovne informacije: ravne

Stanovanjska hiša večje domačije v Podkraju pod Uršljo goro je nekdanji Lobasov dvorec. Objekt je nadstropna iz kamna zidana, delno podkletena stavba, krita s strmo opečno štirikapnico. Vhod v stavbo vodi skozi polkrožno zaključen kamnit renesančni portal. Okna so dvokrilna, deljena na polja, ter okvirjena z gladkimi plitvimi obrobami. Vhodno in zadnjo stran stavbe v nadstropju členita po ena renesančna bifora (osrednja os s funkcijo hodnika).

Preberi več ...

GRAD JAVORNIK

0001 Osnovne informacije: ravne

Na robu terase Javornik leži na imenitni razgledni točki nad starim delom mesta grad Javornik. Ima dominantno lego nad mestom in vse kvalitete prezidanega, vendar v osnovi ohranjenega renesančno - baročnega dvorca iz 17. stoletja. Od prvotne stavbe je ohranjeno še celotno jedro, le stolpiča sredi zahodne in južne fasade sta se skrila za neorenesančnimi prizidki. Zahodni rob grajske terase krasi nizko obzidje, ki oblikuje na južnem koncu čuvajnico.

Preberi več ...

MEŽNARJEV SKEDENJ

meznarjev_skedenj Osnovne informacije: ravne

V neposredni bližini cerkve stoji pod cesto leseno delno iz kamna zidano značilno gospodarsko poslopje. Skedenj ima tipični dovozni most. Poslopje pokriva strma dvokapna čopasta skodlasta streha. Zanimivi so tesarski detajli z objekta: čelne rozete, stebri in konzole.

Skedenj je tipičen in dobro ohranjen gospodarski objekt ter predstavlja kvaliteten etnološki spomenik.

POŽEGOVA DOMAČIJA

pozegova_domacija Osnovne informacije: ravne

V pobočje Strojne locirano samotno domačijo sestavljajo gospodarsko poslopje, kašča ter stanovanjska hiša.

Stanovanjska hiša je pritlično, leseno, v kladni konstrukciji grajeno in podkleteno poslopje, ki ga z dveh strani obdaja gank. Notranjščina ima tri prostore. V srednji osi je veža, levo je izba, desno pa 'hiša'. Na posnetem tramu v 'hiši' je letnica 1733.

Preberi več ...

KURTNIKOVA DOMAČIJA

kurtnikova_domacija Osnovne informacije: ravne

Zanimivo kmečko arhitekturo predstavljajo zidane kmečke hiše, kjer je glavni gradbeni material kamen. Primer take ohranjene in kakovostnetne stavbe je Kurtnikova domačija na Brdinjah. Kot večina kmečkih hiš ima tudi Kurtnikova hiša peč in bohkov kot. Črno kuhinjo so že pred več desetletji preuredili v štedilniško z zidanim 'šporhertom'. Ob zidani hiši stojita tu še skedenj z značilno obliko črke T in lesena kašča.

KRAUPERŠKA KAŠČA

krauperka_kasca Osnovne informacije: ravne

Krauperška kašča (ali kašta v koroškem narečju) je bila v skansenu med ravenskim gradom in gimnazijo postavljena leta 1961. Pred kratkim so jo premestili k Prežihovi bajti na Preškem Vrhu nad Kotljami zaradi načrtovane  razširitve muzejske ponudbe v spominskem kompleksu Prežihova bajta, kjer nastaja muzej o kmečkem življenju na Koroškem.

TRŠKO JEDRO RAVNE NA KOROŠKEM

trsko_jedro_ravne Osnovne informacije: ravne

Trško jedro Raven na Koroškem se razprostira v obsegu, kot ga je upodobil J. V. Valvasor v drugi polovici 17. stoletja, strokovnjaki pa ga uvrščajo med pomembnejša naselbinska spomeniška območja Slovenije.

Najlepši predel starega jedra je Stara ulica, ki vodi iz trga do župnijske cerkve sv. Egidija. Hiše v tej ulici so obnovljene, vendar v zasnovah baročne, saj jih v 17. stoletju v večini še ni bilo.

RAČELOVA KAŠČA

racelova_kasca Osnovne informacije: ravne

V okviru Račelove domačije na Zelenbregu je ohranjena velika, lepo oblikovana kašča. Postavljena je na temelj, ki ga tvori na pol skopana klet. Lesen, dvoetažni zgornji del obkroža gank, ki počiva na bogato oblikovanih konzolah. Skrbno izdelani so tudi stebri in ograja ganka. Meja med obema nivojema so klesana bruna, ki so posneta na ajdovo zrno. Vhodi v kaščo so polkrožni. Robovi so oblikovani komplicirano z dekorativnimi utori najrazličnejših oblik. Na zunanjem tramu je vrezana letnica MDCCCLVI. Kaščo pokriva čopasta dvokapna skodlasta streha. K stenam kašče sta prislonjeni dve veliki preši.

OPLAZOVA KAŠČA

oplazova_kasca Osnovne informacije: ravne

V okviru samotne strojnske domačije, ki zavzema izjemno lego v pokrajini, sta se ohranili le še kašča in razpadajoča vrhkletna oferska bajta. Podkletena kašča ima lesen dvonivojski zgornji del. Vhod v kaščo je polkrožno zaključen. Kaščo pokriva široka čopasta skodlasta streha. Pod širokim napuščem poteka gank. Pod pristreškom stoji lesena preša. Lepo ohranjena kašča predstavlja izjemen etnološki spomenik.

GRAD ŠROTNEK

grad_srotnek Osnovne informacije: ravne

Ta dvorec je stal nad Kotljami, nekaj deset metrov južno od cerkvice sv. Mohorja. Danes ga ni več. Tik ob cesti, ki pelje z Raven na Smučarsko kočo, še stoji obrambni stolp, ki je v zadnji stopnji propadanja. Nad vhodom dvorca je bila letnica 1609 in H.S., to sta začetnici imena Hano Saurer, ki je bil takrat njegov lastnik. Leta 1613 ga je od Regine Ptujske, rojene Saurer, kupil Matija Gačnik, lastnik Dobrne. Leta 1666 je cesar Gačnike povzdignil v plemiški stan z naslovom 'von Schlangenberg', s Kačjega gradu, katerega razvaline so še danes vidne pri Dobrni.


Preberi več ...

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Z nadaljno uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Pogoje o uporabi piškotkov si lahko preberete na tej povezavi..