Meziska dolina

Naravne znamenitosti

RADUHA

0013 Osnovne informacije: ravne

Velika Raduha je z višino 2062 m najvišji vrh Raduhe, pogorja ki se strmo dviga vzhodno od Robanovega kota. Z vrha, ki ima vpisno skrinjico in žig, se nam odpre lep razgled na najvišje vrhove Kamniško Savinjskih Alp ter Olševi, Peci, Uršlji gori, Travniku in Komnu, Goltem ter večini vrhov nad osrednjim delom reke Savinje.

PODOBA KRALJA MATJAŽA v steni Pece

podoba Osnovne informacije: ravne

V severni steni Pece je nastala podoba kralja Matjaža.

Kaj pravi o pojavu koroški kantavtor Milan Pečovnik Pidži, ki je odkril podobo spečega kralja?

MEDVED v Črni

medved Osnovne informacije: ravne

Črna na Koroškem je znana  po medvedu, ki so ga lovci uplenili v Bistri 29. novembra leta 1963 in so ga imeli nagačenega  v kletki v samem centru kraja.  Leta 2008  so ga nadomestili z drugim primerkom.

OLŠEVA

olseva Osnovne informacije: ravne

Govca je najvišji vrh pogorja Olševe, ki se nahaja nad Solčavo na jugu in nad vasjo Koprivna na severovzhodni strani. Ker vrh ni poraščen je z njega zelo lep razgled proti sosednji Peci in Raduhi.


UGASLI VULKAN SMREKOVEC

0004 Osnovne informacije: ravne

Smrekovec je edino vulkansko pogorje v Sloveniji. Marsikdo ne ve, da je bil svoj čas aktiven vulkan Smrekovec, zato najdemo daleč naokoli v zemlji kamnine, ki so produkt lave ali pepela. Smrekovški vulkanizem je bil aktiven pred približno 30 milijoni let v  geoloških obdobjih terciarja: oligocenu in miocenu.

Domača stran

Preberi več ...

DOLINA BISTRE

0006 Osnovne informacije: ravne

Dolina Bistre, po kateri teče potok Bistra, je ujeta med vrhovi Bela peč (1423 m) in Veliki Travnik (1637 m) na jugu ter Oražev hrib (1300 m) in Kneževa špica (1222 m) na severu.

Preberi več ...

PECA

0012 Osnovne informacije: ravne

Peca je najvzhodnejši dvatisočak v Sloveniji. Dokaj obsežno goro na južni strani omejujeta dolini Tople in Meže, na severu pa se dviga nad Podjuno. Njeno vršno zgradbo sestavlja več vrhov. Najvišji vrh, 2.126 m visoka Kordeževa glava (nemško Kordeschkopf) leži v njenem južnem delu, je planotasta, porasla pretežno s travo in nizkim rušjem. Tu poteka naravna meja med Slovenijo in Avstrijo in deli Podjuno od Mežiške doline.

Povezava

Preberi več ...

KRAJINSKI PARK TOPLA

0014 Osnovne informacije: ravne

Topla je čudovita alpska dolina pod južnimi stenami Pece. Zaradi svojih izjemnih naravnih lepot je zaščitena. Celoten zaselek objema visoke, mogočne in osamele kmetije Burjak, Florin, Kordež, Fajmut in Končnik, ki jih z vseh strani obdajajo obsežni, gosti smrekovi in macesnovi gozdovi. Izredno velike in mogočne kmetije v Topli so pravzaprav kar majhni zaselki; etnologi jih imenujejo »celki«.

Povezava

Preberi več ...

HELENSKI POTOK

helenski_potok Osnovne informacije: ravne

Helenski potok izvira pod Stoparjevim vrhom (1027 m), teče pod Sv. Heleno in rudnikom Helena ter si v spodnjem toku kot levi pritok reke Meže utira pot v soteski pod Navrškim vrhom (1001 m). V približno 3 km dolgem toku naredi 300 m višinske razlike. Razen manjših šumov ne ustvarja pravih slapov. Najvišji je dobre 3 m visok šum, ki pa je zaradi slikovitosti dovolj zanimiv za ogled.

Preberi več ...

REZMANOV SLAP

rezmanov_slap Osnovne informacije: ravne

Rezmanov slap je najlepši na Koroškem. Ni ravno med visokimi slapovi - visok je le 9 m, vendar je doživetje padajoče vode izredno intenzivno. Čeprav se slap skriva le 200 m od ceste, je zaradi brezpotja ter spolzkega terena žal težje dostopen. Enkratno bi bilo, če bi se skozi grapo uredila stezica - tako bi lahko slap postal prava znamenitost v okolici Črne na Koroškem.

Preberi več ...

BOŽIČEV SLAP

0001 Osnovne informacije: ravne

Nedaleč od Božičeve kmetije nad Črno na Koroškem teče potoček, ki ustvarja kar visoko slapišče. V zgornjem delu je slapišče enopramensko, v spodnjem delu pa se razprši na drobne ,laske'. Slapišče je lahko dostopno in izlet do sem je primeren za vsakogar. Slapišče je vodnato pomladi ter jeseni, poleti pa od potoka ostane le vlažna stena.

Preberi več ...

NAJEVSKA LIPA

0011 Osnovne informacije: ravne

Najevska lipa, ki pravzaprav ni lipa, ampak lipovec (Tilia cordata), raste ob Najevnikovi domačiji na Ludranskem vrhu nad Črno na Koroškem. Je najdebelejše drevo v Sloveniji.

Povezava do table Najevska lipa

Preberi več ...

NARAVOVARSTVENA OBMOČJA V OBČINI PREVALJE

0005 Osnovne informacije: ravne

Občina Prevalje razpolaga z naravnimi potenciali, ki na prvi pogled nimajo velike turistične vloge. Takšna predstava je lahko napačna. Ob pravilni skrbi in premišljenem načrtovanju se da tudi takšna območja še kako dobro vključiti v turistično ponudbo. Med takšna območja v občini Prevalje lahko prištejemo Dolga brda, travišče na Holmcu, Juševo močvirje, Počevov travnik, Gornikove lipe, Hermankovi lipi, Jugova lipa, Korošova lipa, Košakova lipa, Kresnikova lipa, Krvava peč, Malinekova lipa, Marinova lipa, Novakova lipa, Poljana, Rešešnikov hrast, Uršijev bor itd.

Preberi več ...

ŠENTANEL

0015 Osnovne informacije: ravne

Na južnih obronkih Strojne in nad Podjuno je hribovsko naselje Šentanel (688 m nv.). Cesta se odcepi z glavne ceste med Prevaljami in Poljano in pelje pod železniškim kamnitim mostom (Štoparjev most). Šentanel je mejna vas, ki ima cudovito sončno lego in kjer so prelepi razgledi na Uršljo goro, Peco, Raduho, Obir in Podjuno.
Preberi več ...

VOLINJAK

volinjak Osnovne informacije: ravne

Volinjak - kraški svet med gorami. Mistični dom Žal žena in kraj kamor se vedno vračaš z veseljem. Vpliv vode na apnenec je ustvaril posebne površinske oblike, značilne za kraški svet, med najbolj zanimive pa definitivno spada kamniti most, pod katerim se vije drevo in preko katerega lahko preko zavarovane poti gremo do enega najlepših razgledov z Leš. Vidimo namreč vso veličino Pece, Pliberško ravnino, ki se vije v neskončnost.

Preberi več ...

URŠLJA GORA

urslja_gora Osnovne informacije: ravne

Uršlja gora je visoka 1699 metrov in sodi med lažje dostopne planinske cilje. Ob prihodu na goro se ponuja lep razgled na Mežiško, Mislinjsko, Šaleško in Dravsko dolino. Na vrhu stoji cerkev sv. Uršule, ki je najvišje stoječa cerkev na Slovenskem.

Povezava do cerkve na Uršli gori

Preberi več ...

STROJNA

0007 Osnovne informacije: ravne

Strojna (1055 m) je izrastek Centralnih Alp in se razprostira od Suhega vrha vse do meje z Avstrijo. Hribovito istoimensko naselje raztresenih kmetij slovi po strminah, v katerih je delo na poljih in pašnikih zelo težko vsakdanje opravilo. Nekaj kmetij je izjemno velikih, tako da dajejo videz celih zaselkov.

Preberi več ...

VOTLA PEČ

0009 Osnovne informacije: ravne

Vzhodno od Raven na Koroškem leži v reki Meži velik blok pegmatita, ki se je odlomil od višje ležečih pegmatitnih žil. Predstavlja nekakšen naravni most, katerega geomorfološki nastanek se razlikuje od naravnih mostov v sedimentnih kamninah, ki nastajajo zaradi raztapljajočega delovanja vode. Z geološkega vidika so zanimive pegmatitne žile, ki se razprostirajo od Meže na jugu do Libelič na severu, v dolžini več kot 10 kilometrov.

Preberi več ...

CESTNIKOV SLAP

cestnikov_slap Osnovne informacije: ravne

V dolini Meže v Tolstem vrhu pada na dvorišče Cesnikove domačije slikovit slap. Gradita ga dve skalni stopnji. Spodnja je visoka okoli 16 metrov, zgornja pa 10 metrov. Tako slap predstavlja s 26 metri enega največjih slapov v metamorfnih kamninah.

Preberi več ...

IZVIR NA RIMSKEM VRELCU

rimski_vrelec_izvir Osnovne informacije: ravne

Ob vznožju mogočne Uršlje gore, v dolini Kotelj, izvira na nadmorski višini 510 metrov Rimski vrelec, naravna mineralna voda, izjemno bogata z železom.

Preberi več ...

GRAJSKI PARK

park Osnovne informacije: ravne

Ravenski park velja danes za spomenik oblikovane narave in je edina večja arhitektonsko oblikovana parkovna površina v Mežiški dolini. Domačinom predstavlja estetski okras mesta, priljubljen kraj za vsakodnevni oddih in sprostitev ter lepa zelena pljuča Mežiške doline. Prav zaradi enkratnega občutka njegovega prvega oblikovalca za estetiko in naravno ubranost pritegne park tudi obiskovalce od drugod.

Preberi več ...

IVARČKO JEZERO

0002 Osnovne informacije: ravne

Podgora je lepa gozdna pokrajina nad Preškim vrhom. V tej čudoviti okolici je Ivarčko jezero, ki se je iz nekdanjega naravnega jezera spremenilo v lep rekreacijski center z urejenimi športnimi igrišči, prostori za oddih in sončenje, z manjšim bifejem in vsemi drugimi rekreacijskimi površinami.

Domača stran

Preberi več ...

DOLINA ČRNEGA POTOKA PRI KOTLJAH

crni_potok Osnovne informacije: ravne

V okolici Kotelj najdemo nekaj zanimivih manjših mokrišč, ki nudijo zadnje zatočišče številnim ogroženim rastlinskim in živalskim vrstam. Z naravovarstvenega stališča so posebej pomembni travniki ob ČRNEM POTOKU v bližini kmetije Lakovnik, kjer je bilo doslej zabeleženih prek 70 vrst dnevnih metuljev, med njimi tudi nekatere evropske ogrožene vrste, kot so jesenov pisanček, škržolični pisanček in sviščev modrin. Sprehod ob vijugavi strugi Črnega potoka, popestreni z majhnimi slapiči in tolmuni, bo navdušil vsakega ljubitelja narave.

Preberi več ...

MOČVIRNA DOLINA

mocvirna_dolina Osnovne informacije: ravne

Travna dolinica zahodno od kmetije Kogovnik v Podgori je obdana s pretežno mešanim gozdom. Na manjših uravnavah in ob potoku je prisotna močvirska vegetacija, na nekaterih delih so manjša povirja.

Območje je regionalno pomembno predvsem kot habitat ogroženih vrst metuljev. S tega vidika gre za eno najpomembnejših lokalitet za ohranjanje favne metuljev na Koroškem.

Preberi več ...

RASTIŠČE OGROŽENE VISOKOGORSKE FLORE

rastisce_ogrozene_visokogorske_flore Osnovne informacije: ravne

Uršlja gora ali Plešivec je obsežen in izoliran gorski kompleks v vzhodnih Karavankah ter znana izletna točka in razgledni vrh. Je območje visokogorskega krasa z značilnimi površinskimi in podzemnimi kraškimi pojavi. Zaradi paše je bila v preteklosti gozdna meja znižana, po opustitvi paše pa se spet dviga. Ovršje Uršlje gore je reliktno rastišče redkih, ogroženih in zavarovanih rastlinskih vrst in združb ter bivališče redkih živali.

Preberi več ...

IZDANKI EOCENSKIH KAMNIN

izdanki_eocenskih_kamnin Osnovne informacije: ravne

Številni fosilni ostanki foraminifer, ki so se v apnencu ohranili do danes, dokazujejo, da je bilo nekoč na območju Kotelj in Podgore morje. Slikovit geološki pojav ponuja zanimivo možnost vključitve v učno-izobraževalno in turistične programe.

Nahajališče eocenskih kamnin predstavlja eno izmed redkih primarnih nahajališč teh kamnin v severovzhodni Sloveniji.

Preberi več ...

RAVBARSKA LUKNJA

crna Osnovne informacije: ravne

Nastanek ravbarske luknje še ni povsem pojasnjen. 

Pegmatitne žile se razprostirajo od reke Meže na jugu do Libelič na severu, v dolžini več kot 10 kilometrov. Nastopajo v gnajsu in blestniku. V eni teh pegmatitnih žil se na levem bregu Meže nad Ravnami na Koroškem nahaja poševna jama. Za jamskim vhodom se razcepi v dva rova. Levi rov se po 5 metrih povzpne in močno zoži, desni je v dolžini 5 metrov prehoden, nato se nadaljuje kot neprehoden rov.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Z nadaljno uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Pogoje o uporabi piškotkov si lahko preberete na tej povezavi..